A tarnow hegyseg elhelyezkedese

Az adóösszegben elszámolt eladásokat az adófizetõknek kell fizetniük, akik fizikai személyeiket pénzügyi tevékenységek folytatása nélkül értékesítik, és a mezõgazdasági termelõket, akik átalányösszegben fizetnek. Az értékesítés nem nyilvánosságra hozatalának eseteit szankciókkal keverik össze, amelyeket egy adott aktus határoz meg. Az adófizetõk gyakran nem képesek megtenni a rájuk háruló kötelezettséget, és természetesen a gyakori szabálytalansági bizonyítékok magukban foglalják az értékesítés korlátozását lehetõvé tevõ forgalom korlátozásának hiányát a pénztárgépek használatával, és még mindig olyan sikerekkel, amelyekben az új jogszabályok szerepelnek, amelyek a megjelölt a szervezeteknek nyilvántartást kell vezetniük.

A pénztárgép-szolgáltatással kapcsolatos nyilvántartásba vétel kötelezettsége nem illúzió, mert az az árukra és a támogatásra vonatkozó törvény rendelkezéseibõl eredõ szankciók megállapítása a gazdálkodók számára. Más szóval, az elzab mera & nbsp; pénztárgépek segítségével történõ nyilvántartásba vétel megrendelését elõíró jogi rendelkezések be nem tartása súlyos szankciókkal jár, ezért itt nem érdemes kockáztatni. Sajnos nem minden menedzser ismeri ezt a tényt, és nem ismeri a törvényt.

Együtt a mûvészettel. 111 par. Az áruk és szolgáltatások adójáról szóló törvény 2. \ Tcikkében az adóhivatal vezetõje vagy az adóhatóság ellenõrzõ hatósága az áruk vagy szolgáltatások beszerzéséért felszámított adó 30% - ának megfelelõ súlyos bírságot szabhat ki. \ T Természetes személyek esetében a nyilvántartások kezelésének bûncselekménye esetén ez az egység bûncselekmény vagy bûncselekmény miatt bûnös. Tehát nem érdemes megpróbálni csalni ebben a kérdésben, és elõször is érdemes felkérni egy könyvelõ vagy ügyvéd tanácsát, aki biztosítaná, hogy a vállalkozó betartja a törvényi rendelkezéseket.

A pénztárgépek segítségével rögzített értékesítési helyen érdemes megjegyezni, hogy az adókötelezettség csak a 2008. december 1-jétõl a munka során tervezett hiányosságokra vonatkozik, azaz attól a pillanattól kezdve, amikor a jogi személy a w.w.w.w.w.w.w.w. törvényi rendelkezések. Itt a vagyon esetén a bûnüldözõ szervek nem vonzzák a vállalkozókat jogi, adóügyi és békés felelõsségre, mivel a 2008. december 1. elõtti idõszak. megtanul egy normatív államban, és így a törvényes tevékenységek felfüggesztése is.