Biztonsagi kovetelmenyek

Az ATEX irányelv (Atmosphères Explosibles, más néven 94/9 / EK irányelv - határozottan az Európai Unió, amely meghatározza a robbanásveszélyes területeken való használatra szánt termékek alapvetõ követelményeit. A szénbányákban használt gépek és berendezések többsége a metán- és a szénpor robbanásának veszélye, és az ATEX-irányelv a robbanásveszélyes területeken használt berendezésekre és védelmi módszerekre vonatkozik. Továbbá, amíg az egyes európai uniós országok utolsó biztonsági szabályai nem rendelkeznek, megosztottak egymással, ami nagy nehézségekbe ütközött az áruk tagállamok közötti cseréjének szabadságában.Az utolsó kezdetektõl egy egységes ATEX-irányelv jött létre, amely egységesítette a meglévõ modelleket, és sokkal könnyebbé tette az anyagok Európai Unión belüli forgalmát. A Római Szerzõdés 100a. Cikkének rendelkezéseinek végrehajtása során az ATEX-irányelv legfontosabb célja az áruk szabad áramlása, amely jelentõs robbanásvédelmet biztosít. A robbanásveszélyes területeken lévõ olvasási eszközök tekintetében az Európai Parlament és az 1994. március 23-i nyílt Európai Unió kiadta az ATEX 94/9 / EK irányelvet, amely 2003. július 1-jén került a közösségbe. Ezen túlmenõen 1999. december 16-án elfogadták az 1999/92 / EK irányelvet (ATEX137 néven is ismert, amely módosítás a robbanásveszélyes légkör kockázatának kitett környezetben a funkciókra vonatkozó minimális biztonsági követelményeket érinti. Az ATEX 94/9 / EK irányelv 2003. július 1-jén lépett hatályba, és felváltotta a korábbi 76/117 / EGK és a 79/196 / EGK irányelveket.

CE-jelölés (fr Conformité Européennea tanúsító szervezet azonosító számaVégrehajtási szimbólumrobbanási csoporteszköz kategóriarobbanásvédelem típusarobbanó alcsoporthõmérséklet osztály

Javasoljuk az Atex képzését