Elektromos szereles n

Az elektromos telepítés egy nehéz szervezet, amelyben mindennek együtt kell mûködnie. Ha egy adott elem sikertelen, akkor teljes katasztrófa következhet be. Leggyakrabban nagy áramütést vagy tüzet ér el, amelyben az emberek is meghalhatnak. Az elektromos berendezések esetében pedig gondoskodni kell arról, hogy rendszeres ellenõrzéseket végezzen szakképzett villanyszerelõk, és rendszeresen javítsák meg az összes hibát.

Az elektromos berendezések egyik legfontosabb szerepe a biztonság megválasztása. Ez a komoly elem függhet a saját lényétõl vagy egészségétõl. A biztonságot sok területen meg kell határozni. Ez egy olyan fõ biztosítékkal kezdõdik, amely a villamosenergia-ellátásra vonatkozó szerzõdés megkötésekor emlékezni kíván az erõmû által meghatározott névleges áramra. Ez úgy van csatlakoztatva, hogy lehetetlen lenne nagyobb áramot kapni, mint az utolsó. Ebben az esetben a házunk vagy a munkahelyünk elõtt elhelyezett elektromos vezetékek kiégetnének.Ezután villamos mérõmûszer is van a fõ kapcsolószekrény eredményeként. A kapcsolóberendezés az elektromos telepítés középpontjában áll. Minden áramkör ott van. Mindenki megfelelõ biztosítékkal rendelkezik, névleges áramerõsséggel. A biztonsági választást egy profi villanyszerelõnek kell elvégeznie, aki készen áll az elektromos telepítésre. A jelenlegi állapotban meg kell határozni, hogy hány áramkör van élõben, milyen erõ is van az általuk áramló áramoknak. Ez rendkívül fontos, mert a vezetékek kiválasztott keresztmetszetétõl is függ, ami egy jó névleges áramú biztosíték következménye. Ennek alapja a védelem úgynevezett szelektivitása is, melynek köszönhetõen rövidzárlat esetén csak egy adott terület biztosítékát kapcsoljuk ki, de nem az a fõ védelem, amely elvágná a vágy áramlását az egész házhoz.