Jogi aktusok fizioterapia

Az Európai Unió azon területein elõforduló jogi aktusok jelentõs különbségei, amelyek már biztonságban vannak, különösen a metán és a szénpor robbanásveszélye miatt, megfelelõ irányelv megalkotásával úgy döntöttek, hogy harmonizálják õket. Ezért az ATEX-irányelv a zónák azon részén jött létre, amelyek közvetlenül ki vannak téve a robbanásnak.

Ennek a jogi anyagnak a márka a francia, amely szó szerint hangulatot ad a légkörnekRobbanásveszélyes. Ezen információk fontos feladata az volt, hogy a lehetõ leggyorsabban csökkentsék a veszélyes területeken a metán vagy a szénpor robbanásának kockázatát. Ebben a rendszerben az ellenõrzött dokumentumot széles körben használják mind a védõorganizmusok, mind a robbanásveszélyes területeken használt eszközök esetében. Beszéd itt és az elektromos eszközökrõl.Az ATEX-irányelv jogi rendelkezéseivel együtt a fent említett terek robbanásveszélye olyan anyagok tárolásából, gyártásából és felhasználásából eredhet, amelyek a levegõvel vagy a fennmaradó anyaggal való kapcsolat miatt az állítólagos robbanást okozhatják. Ezeknek az anyagoknak a méretében mindenekelõtt megemlíthetünk minden gyúlékony folyadékot és akár gõzüket, például alkoholokat, étereket és benzint. Ezenkívül gyúlékony gázokat, például butánt, propánt, acetilént is tartalmazhat. Más anyagok por és rostok, például ónpor, alumíniumpor, fapor és szénpor.Mindazonáltal lehetetlen leírni mindent, ami ebben a dokumentumban szerepel. Ezért ennek a normatív aktusnak a tanulmányozása során meg kell említeni, hogy javítja a robbanásveszélyes felületekben használt stílusok és kiegészítõk összes feltételeit és szükségleteit. A késõbbi dokumentumokban azonban részletes útmutatásokat lehet figyelembe venni. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy az új anyagok, amelyek szabályozzák a robbanásveszélyes zónák tartományát metánnal vagy szénporral, nem ellentétesek az ATEX irányelvvel.Még mindig meg kell mondani, hogy a veszélyeztetett területeken elhelyezett minden készüléknek elég CE-jelöléssel kell rendelkeznie, ami azt jelenti, hogy a szükséges eszköz a bejelentett személy által végzett megfelelõségértékelési eljárás végrehajtásához.

Az új megközelítésrõl szóló irányelv (mivel az ATEX-irányelv úgynevezett a robbanásveszélyes területeken elkövetett szabálytalanságok sikerérõl azt jelzi, hogy egy tagállam lépéseket tehet az ilyen eszközök visszavonására.