Penztargep beka

Minden olyan vállalkozó, akinek háztartásában fiskális pénztárgépe van, minden nap új problémákkal küzd, mely ételeket is generálhat. Mint minden számítógépes berendezés, a pénztárgépek nem függetlenek a betegségektõl és néha elrontanak. Nem egy vállalkozás tulajdonosa tudja, hogy minden olyan tételben, ahol a nyilvántartást pénztárgépen tartják, egy másik eszközt kell tartalmaznia - csak ennek az ideálisnak a hibája miatt.

A kiegészítõ árukészítés vagy segítségnyújtás során a tartalék pénztárgép hiánya szankciókat szabhat ki az adóhivatalnál, mivel ez megakadályozza, hogy az értékesítési lista megszakadjon a fõ eszköz meghibásodásakor. A pénztárgépben tárolt dokumentumoknak tartalmazniuk kell a pénzforgalmi pénztárgép szervizkönyvét. Ebben a tényben nemcsak az eszköz javítása történik, hanem a betétek fiskalizációjára vagy a gondolataiban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatok is. A szervizmûvészetben egy egyedi számot is meg kell adni, amelyet az adóhivatal adta be a pénztárnak, a vállalkozás nevét és annak a telephelynek a címét, amelyben a pénzt használják. Mindezek az adatok az adóellenõrzések sikeréhez szükségesek. Bármilyen hír a pénzbírói tudatosságban, továbbá annak javítása egy speciális szolgáltatás tevékenységébe tartozik, amelyet minden pénztárgépet használó vállalkozónak alá kell írnia a szerzõdést. Ami messze van - kérjük, tájékoztassa az adóhivatalt a pénztáros szerviztechnikusának néhány változásáról. A fiskális összegek értékesítésének folyamatos formában kell mûködnie, mert ha a pénztárgép tele van, akkor a memóriát a másikra kell cserélni, egyidejûleg a memóriaolvasással. A pénztárgép memóriájának elolvasása minden bizonnyal létre fog jönni - és annak változása is, de csak egy meghatalmazott szervezet. Ezenkívül a tevékenységet az adóhivatal alkalmazottjának jelenlétében kell végezni. A pénzügyi pénztárgép leolvasása után megfelelõ jegyzõkönyvet készítenek, amelynek másolata maga az adóhivatalba kerül, és egy új, a vállalkozó felé. Ezt a jegyzõkönyvet a pénztárgéphez kapcsolódó különféle dokumentumokkal együtt meg kell õriznie - hiánya miatt az iroda büntetést szabhat ki.