Penztargep bis bis

Ön nem létezik független, a vállalat pénztárgépe hasznos? Ellenõrizze! Általában az adókötelezettségre vonatkozó eladások nyilvántartásba vételének kötelezettsége azon vállalkozókra vonatkozik, akik termékeket vagy szolgáltatásokat hoznak létre magánszemélyeknek (nem vállalatoknak.

SuganormSuganorm - Innovatív intézkedés a cukorbetegség elleni küzdelemben!

A pénzügyminiszter 2014. november 4-i rendelete számos mentességet vezet be ebbõl a célból.Mikor tudjuk eltávolítani a pénztárgépet? Elõször is, az elmúlt adóévben a pénzügyi személyek és az egyösszegû gazdálkodók forgalma nem haladhatja meg a 20.000-et. z³. Ha az adóév alatt kezdjük meg mûködésünket, ezt a kölcsönt arányosan kell kiszámítani. Mindazonáltal támaszkodjunk arra a tényre, hogy a hitel összegét nem befolyásolja az állóeszközök értékesítésébõl származó bevétel, az értékcsökkenés alá tartozó belsõ és jogi értékek. Tegyük fel, hogy az ilyen tranzakciók számla segítségével dokumentáltak.Gondoljunk csak arra a tényre, hogy vannak helyzetek, amikor helyénvaló az értékesítés rögzítése a pénztárgépen, és nem kényszerít bennünket arra, hogy semmilyen okból nem engedjük el az általunk elért nyereséget. A lakást többek között folyékony gáz, belsõ égésû motorok és csoportok értékesítése, gépjármûvek, pótkocsik, félpótkocsik, konténerek, mechanikus hajtás nélküli jármûvek, gépjármûvek (motorkerékpárok kivételével, rádió- és távközlési berendezések értékesítése sikere. és televízió, fényképezõgép, nemesfémbõl készült termékek, dohány és alkohol.Az elzab jota e & nbsp; adóösszeg regisztrálásának szükségessége is kötelezõ mindkét szolgáltatás forgalmától függetlenül. Ezért új szolgáltatások állnak rendelkezésre az olyan új szolgáltatások között, mint például: személyszállítás autós kommunikációban, taxi szállítás, gépjármûvek és mopedek javítása, gumiabroncsok cseréje, tapasztalatok és mûszaki ellenõrzések, orvosi és fogászati ellátás, jogi szolgáltatások, kozmetikumok és fodrászat.