Veszelyes anyagok a raktarban

Az innovatív ipar több tízezer gyúlékony és gyors anyagot használ. A gázok és folyadékok paraméterei sok kivétellel tökéletesen felismerhetõk és dokumentáltak. Ennélfogva a termelés során való jelenlétükbõl eredõ veszélyek azonosítása viszonylag egyszerû. A helyzet sokféle hatalommal szembesül a laza anyagok mozgatásában, tárolásában vagy feldolgozásában. A látszólag ártalmatlan anyagok, mint például a liszt, a fa, a cukor, a kakaó, az alumínium vagy a papír porban betöltött szerepében veszélyes robbanásveszély áll fenn.

http://hu.healthymode.eu/multilan-active-a-hallas-jelentos-javulasara-valo-felkeszules/Multilan Active. A hallás jelentős javulására való felkészülés

Az ipari központi vákuumtisztító berendezéseket használják a parkettából, a sík felületekbõl és a berendezések és csarnokok építésébõl származó leülepedett por eltávolítására. Ennek célja a munkaterület tisztaságának fenntartása, és így a dolgozó emberek és gépek és eszközök védelme a por káros hatásai ellen, a másodlagos robbanások jelenlegi kockázatában. Valamennyi, ipari létesítményeket ellátó vállalatnak az irányelvben meghatározott fontos szabványoknak megfelelõen kell elvégeznie a telepítést.

Fontos feladat, amely központi porszívózás:- az egészség védelme és a nõk belsejében való munkavégzése a por negatív hatásai ellen.- a gépek és szerszámok védelme a por interferencia következtében fellépõ meghibásodás ellen, \ t- az építmény és a tevékenységet végzõ személyek védelme az ellenõrizetlen pollenkitörés hatásai ellen.

Figyelem - robbanásveszélyAbban az esetben, ha a porszívózás folyamatában gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagok, gázok, porok, folyékony gõzök vagy hibrid keverékek vannak, nagy a veszélye az ellenõrizetlen robbanásnak. Az esemény valószínûleg kiváltja a porgyûjtõ egység és az egész egység megsemmisítését. A statisztikák szerint a szûrési egységek és a ciklonok a robbanásveszélyes eszközök minõségébe tartoznak.

Központi porszívózás és robbanásbiztonságA fentiekben ismertetettek szerint a központi porszívó berendezés fõ feladata a másodlagos robbanás kockázatának csökkentése azáltal, hogy a munkaterületrõl az ún. maradék por. Ezzel szemben a megoldás maximalizálja a robbanó- és tûzegységek biztonságát, a másik pedig lehetõvé teszi, hogy csökkentsék a folyamat telepítésének az ATEX-irányelv követelményeinek való megfelelésével kapcsolatos költségeket. Ezért meg kell jegyezni, hogy a gyúlékony és robbanásveszélyes porok sikerében a központi porszívózás telepítésének szigorú ATEX irányelv követelményeket kell követnie.